СІБУС ПРО, МГ

Добриво для позакореневого підживлення рослин.

Використовується на кукурудзі, сої та бобових.

Склад:

MgO — оксид магнію — 2,1%
N — азот — 2,0%
S — сірка 1,5%
В — бор 1,0%
Mn — марганець — 1,0%
Zn — цинк —4,0%
Fe — залізо 0,3%
Cu — мідь 0,2%
Mo — молібден — 0,05%

Препаративна форма:

мікрогранули

Тарна одиниця:

25 кг

Опис

На ранніх фазах розвитку кукурудзи часто спостерігається відставання в рості. Це явище безпосередньо пов’язане з нестачею поживних речовин або кліматичними умовами (низькі температури і посуха). Кількість поживних речовин, які знаходяться в ґрунті, недостатня для повноцінного розвитку культури. Недостатнє живлення призводить до зниження врожаю (качани розвиваються слабо). Позакореневе внесення СІБУС Про, МГ, що містить підвищену кількість цинку Zn і повний набір інших мікроелементів, особливо на виснажених ґрунтах, забезпечує подальший повноцінний розвиток кукурудзи, сої та бобових.

НЕСТАЧА ЦИНКУ (Zn): кукурудза є дуже чутливою до нестачі цинку. Цинк бере участь в процесах обміну речовин і синтезі протеїнів. Підвищений вміст солей фосфору в ґрунті, недотримання сівозміни призводить до нестачі цинку в ґрунті. Ознаки нестачі цинку — це затримка в рості, характернібіло-жовтіпояси з обох сторін між жилок листя, а також жовте або біле забарвлення всієї поверхні молодого листя. Якщо кукурудза досить забезпечена цинком, підвищується врожай, вміст і якість білка і цукру, а також поліпшується життєздатність рослин.

НЕСТАЧА БОРУ (B): нестача бору особливо відчутна на ґрунтах з поганою структурою, а також при несприятливих кліматичних умовах. Нестача бору проявляється у формі біло-сірих смуг на листі кукурудзи.

При підвищених температурах кукурудза виглядає як засохла і качани припиняють розвиватись.

Застосування

Кукурудза

1–2 обробки до викидання волоті (3–5 та 6–8 листків) — 2–3 кг/га.

Нестача фосфору ранньою весною, коли рослини кукурудзи розвиваються повільно, а

температура падає нижче 12°С, засвоєння фосфору обмежене. Тому в таких умовах на ґрунтах з низьким рН нестача фосфору є фактором, що сильно гальмує ріст кукурудзи.

Фосфор бере участь в енергетичних процесах, тому його нестача призводить до недорозвинення качанів і зниження врожаю. Фосфор найкраще вносити восени як основне добриво.

Добриво СІБУС Про, МГ не містить фосфору, проте його позакореневе внесення покращує засвоєння фосфору рослинами кукурудзи.

Соя, бобові

Обробляти 1–2 рази в фазі 5–6 листків та у фазі наливу перших бобів — 2 кг/га. Доза застосування: 4 кг/га за вегетаційний сезон.

Застосовувати мінімум 200 л води.